WYJDŹ

Najnowsze wiadomości z życia naszej placówki można śledzić na naszej stronie Facebook:
 https://www.facebook.com/moslekawa/

  KPP BEŁCHATÓW - BEZPIECZNE  WAKACJE  2020

KONSULTACJE   DLA   UCZNIÓW

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych

ŚWIADECTWA SZKOLNE UCZNIOWIE MOGĄ ODBIERAĆ OD DNIA 26.06.2020R.  W GODZINACH 8:00 - 13:00 W SEKRETARIACIE

  S E K R E T A R I A T