WYJDŹ

KONTAKT

 

 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
W ŁĘKAWIE

 

 Tel. 44 635-13-48
Sekretariat – 607 941 442

ŁĘKAWA 9

97-400 BEŁCHATÓW



Dyrektor MOS w Łękawie – 781 979 148
    Wicedyrektor ds. dydaktyczno–wychowawczych – 605 035 496

 

Dyrektor: dyrektor@moslekawa.pl

Wicedyrektor: wicedyrektor@moslekawa.pl
Sekretariat: sekretariat@moslekawa.pl


strona internetowa MOS-u: www: moslekawa.pl

Informatyk: Przemysław Szczudło
e-mail: informatyk@moslekawa.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Arkadiusz Liguziński

e-mail: iod_moslekawa@moslekawa.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały:
e-mail:  mosanonimowo@moslekawa.pl