MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
W ŁĘKAWIE


 
ŁĘKAWA 9, 97-400 BEŁCHATÓW
TEL. 44 635-13-48

Sekretariat – 607 941 442

Dyrektor MOS w Łękawie – 781 979 148
    Wicedyrektor ds. dydaktyczno – wychowawczych – 605 035 496
e-mail: moslekawa@op.pl
www: www.moslekawa.pl


Informatyk: Przemysław Szczudło
e-mail: moslekawa82@gmail.com

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
iod.moslekawa@gmail.com
Arkadiusz Liguziński


Anonimowa skrzynka na sygnały:
mosanonimowo@o2.pl

 

 

KONTAKT

WYJDŹ