WYJDŹ

KONTAKT

 

 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
W ŁĘKAWIE

 

 Tel. 44 635-13-48
Sekretariat – 607 941 442

ŁĘKAWA 9

97-400 BEŁCHATÓWDyrektor MOS w Łękawie – 781 979 148
    Wicedyrektor ds. dydaktyczno–wychowawczych – 605 035 496

e-mail: moslekawa@op.pl
strona: www: moslekawa.pl

Informatyk: Przemysław Szczudło
e-mail: moslekawa82@gmail.com

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Arkadiusz Liguziński

e-mail: iod.moslekawa@gmail.com

Anonimowa skrzynka na sygnały:
e-mail: mosanonimowo@o2.pl