OFERTA SPRZEDAŻY

WYJDŹ

Formularz oferty - brykiet

DO POBRANIA:

Zarządzenie Dyrektora MOS w Łękawie w sprawie udzielenia zamówień na dostawy w trybie zapytania ofertowego na 2020r.

Specyfikacja - brykiet

Klauzula do zapytania ofertowego

Formularz oferty - pieczywo

Formularz oferty - nabial

Formularz oferty - mieso i wedliny

Formularz oferty - chemia

Formularz oferty - art ogolnospozywcze

Formularz oferty - owoce warzywa jaja

Formularz oferty - art biurowe szkolne tonery