Wynik oferty 

USŁUGA CATERINGU

OGŁOSZENIE   WYNIKÓW   ZAPYTAŃ   OFERTOWYCH

INFORMACJA O WYNIKACH OGŁOSZONYCH PRZETARGÓW NA ROK:

2022(grudzień)

2023

dotycząca:

 

- brykietu drzewnego 

- art. chemicznych

- art. szkolnych i biurowych

Wygrana oferta na rok 2022 dotycząca:

 

- brykietu drzewnego, 

- art. chemicznych, 

- art. szkolnych, biurowych, tuszy i tonerów.

WYJDŹ