KALUZULA  INFORMACYJNA

WZÓR UMOWY - NAPRAWA DACHU

ZARZĄDZENIE 19/2023  -  CZĘŚCIOWY REMONT DACHU

FORMULARZ  OFERTY

ZAPYTANIE  OFERTOWE - TREŚĆ

ZARZĄDZENIE 20/2023  -  POWOŁANIE KOMISJI DS.OCENY

WYJDŹ

 ZAPYTANIA OFERTOWE