Wniosek do Dyrektora

Druki ws. przyjęcia wychowanka

Kontrakt pomiędzy wychowankiem a rodzicami i wychowawcą

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda uczeń-rekrutacja

Upoważnienie

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z statutem i regulaminem

WYJDŹ

DOKUMENTY PRZYJĘCIA WYCHOWANKA