DOKUMENTY PRZYJĘCIA WYCHOWANKA

WYJDŹ

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z statutem i regulaminem

Upoważnienie

Zgoda uczeń-rekrutacja

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kontrakt pomiędzy wychowankiem a rodzicami i wychowawcą

Druki ws. przyjęcia wychowanka

Wniosek do Dyrektora