Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020

Regulamin wychowanka

Program współpracy ze środowiskiem lokalnym na rok szkolny 2019/2020

Procedury obowiązujące w MOS w Łękawie

Aneks nr 3  do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie

Aneks nr 2  do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie

Aneks nr 1  do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie

STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII  W ŁĘKAWIE

Procedury bezpieczeństwa

WYJDŹ

DOKUMENTY