DOKUMENTY

WYJDŹ

Procedury bezpieczeństwa

STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII  W ŁĘKAWIE

Program współpracy ze środowiskiem lokalnym na rok szkolny 2023/2024

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin wychowanka

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH  MOS ŁĘKAWA

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W MOS

-- wersja skrócona dla dzieci --