MATERIAŁY DO POBRANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

WYJDŹ

POWITANIE   PEDAGOGA

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA KOMPENSACYJNE

PORADNIK - STRES

STRES PRZED EGZAMINEM-JAK SOBIE RADZIĆ

ZOSTAŃ W DOMU

SAMOAKCEPTACJA

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

ZWIĘKSZ SWOJA MOC-PREZENTACJA

SZYBKIE FILMY NA ZABICIE NUDY

SKUTECZNE TECHNIKI NABYWANIA WIEDZY

ZESTAW KRZYŻÓWEK

CEBERPRZEMOC-PREZENTACJA