WYJDŹ

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

KLASA 6

RELIGIA

TECHNIKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

INFORMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

22.06 - 25.06.2020r.