22.06 - 25.06.2020r.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

INFORMATYKA

HISTORIA

GEOGRAFIA

TECHNIKA

RELIGIA

KLASA 6

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

WYJDŹ