WYCHOWANIE FIZYCZNE

JĘZYK POLSKI

TECHNIKA

INFORMATYKA

HISTORIA

GEOGRAFIA

22.06 - 25.06.2020r.

RELIGIA

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

KLASA 5

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

WYJDŹ