WYJDŹ

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

KLASA 5

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA

RELIGIA

22.06 - 25.06.2020r.

GEOGRAFIA

HISTORIA

INFORMATYKA

TECHNIKA

JĘZYK POLSKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE