WYJDŹ

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

KLASA 8

FIZYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

WOS

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

BIOLOGIA

CHEMIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KÓŁKO POLONISTYCZNE

JĘZYK NIEMIECKI

RELIGIA

15.06 - 19.06.2020r.

INFORMACJA  DLA  ÓSMOKLASISTÓW

22.06 - 25.06.2020r.