22.06 - 25.06.2020r.

INFORMACJA  DLA  ÓSMOKLASISTÓW

15.06 - 19.06.2020r.

RELIGIA

JĘZYK NIEMIECKI

KÓŁKO POLONISTYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

CHEMIA

BIOLOGIA

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA

WOS

HISTORIA

GEOGRAFIA

FIZYKA

KLASA 8

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

WYJDŹ