22.06 - 25.06.2020r.

RELIGIA

JĘZYK NIEMIECKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

JĘZYK POLSKI

CHEMIA

BIOLOGIA

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA

HISTORIA

GEOGRAFIA

FIZYKA

KLASA 7

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

WYJDŹ