WYJDŹ

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

KLASA 7

FIZYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

BIOLOGIA

CHEMIA

JĘZYK POLSKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

JĘZYK NIEMIECKI

RELIGIA

22.06 - 25.06.2020r.